Ako vypočítať rozsah v Tabuľkách Google

Pri práci s veľkým množstvom údajov môže byť veľmi užitočná možnosť zoskupiť určité hodnoty. Automatický výpočet stoviek hodnôt je napokon jedným z dôvodov, prečo boli tabuľky vytvorené. Tu je dôležitá možnosť deklarovať rozsahy buniek, pretože to zjednodušuje to, čo by bolo inak ťažkopádne výpočty.

Ako vypočítať rozsah v Tabuľkách Google

V tomto článku vám ukážeme, ako vypočítať rozsah v Tabuľkách Google, spolu s ďalšími užitočnými funkciami rozsahu v Tabuľkách Google.

Ako nájsť rozsah v Tabuľkách Google

Definícia rozsahu v tabuľkových procesoroch je úplne odlišná od jeho ekvivalentu v matematike. Jednoducho povedané, pri práci v tabuľkových procesoroch je rozsah skupinou vybraných buniek. Je to dôležité, pretože zoskupením buniek môžete tieto skupiny použiť ako hodnoty na vykonávanie výpočtov. To umožňuje používateľovi automaticky vypočítať vzorce s rozsahom ako argumentom.

Vyhľadanie rozsahu v Tabuľkách Google je veľmi jednoduchý proces. Stačí začať od jedného konca množiny údajov k druhému. Napríklad množina údajov desiatich čísel má rozsah od jednej do desať alebo od desať do jednej. Nezáleží na tom, kde začnete alebo kde skončíte, pokiaľ to pokrýva celý súbor údajov, to je váš rozsah.

Ak sa pozriete na hornú a ľavú stranu dokumentu tabuľky Google, všimnete si, že niektoré písmená a čísla ich označujú. Takto určíte názov konkrétnej bunky v hárku. Pozeráte sa na písmeno zhora a potom na číslo vľavo. Úplne prvá bunka by bola A1, bunka tesne pod ňou by bola A2 a bunka napravo je B2. Takto určíte prvú a poslednú hodnotu svojho rozsahu.

Výpočet rozsahu by bol jednoduchý, ak by išlo o jeden riadok alebo stĺpec. Stačí použiť oba konce množiny údajov, ktorá má hodnotu, a potom medzi ne vložiť dvojbodku. Napríklad v jednom stĺpci údajov od A1 do A10 bude rozsah A1:A10 alebo A10:A1. Nezáleží na tom, či použijete ktorýkoľvek koniec ako prvý.

Je to trochu komplikované, keď pracujete s viacerými riadkami alebo stĺpcami. Pre tento druh množiny údajov musíte určiť dva protiľahlé rohy, aby ste získali svoj rozsah. Napríklad sada deviatich buniek zložených z troch riadkov a troch stĺpcov začínajúcich od A1 a končiacich na C3, protiľahlé rohy by boli A1 a C3 alebo A3 a C1.

Nezáleží na tom, či vezmete bunky úplne vľavo hore a vpravo dole alebo úplne vľavo dole a vpravo hore. Pokiaľ sú to protiľahlé rohy, pokryjete celý súbor údajov. Rozsah by potom bol buď A1:C3, C3:A1, A3:C1 alebo C1:A3. Nezáleží na tom, ktorú bunku použijete ako prvú hodnotu rozsahu.

Vyhľadanie hodnoty rozsahu zadaním hodnôt je užitočné, keď je počet údajových hodnôt príliš veľký na to, aby ste ich mohli vybrať manuálne. V opačnom prípade môžete zadať = do prázdnej bunky, potom kliknúť a potiahnuť myšou po celej množine údajov, aby sa automaticky vygeneroval rozsah údajov.

Ako vytvoriť pomenované rozsahy v Tabuľkách Google

Pomenované rozsahy sa stanú užitočnými, keď máte príliš veľa sád rozsahov na sledovanie. To môže tiež pomôcť zjednodušiť výpočty, pretože samotné označenia môžete použiť ako argumenty pre vzorce. Čo je ľahšie zapamätateľné? =sum(a1:a10) alebo =sum(denny_predaj)? Použitím posledného uvedeného nielenže budete vedieť, na čo je sortiment skutočne určený, ale pri pohľade na samotný vzorec môžete vidieť, že výsledkom je súčet denných predajov.

Ak chcete vytvoriť pomenovaný rozsah, postupujte takto:

 1. Otvorte svoj tabuľkový dokument v Tabuľkách Google.

 2. Vyberte rozsah, ktorý chcete pomenovať.

 3. Kliknite na Údaje v hornom menu.

 4. V rozbaľovacom zozname kliknite na Pomenované rozsahy. Vpravo vyskočí okno.

 5. Do prvého textového poľa zadajte požadovaný názov.

 6. Ak chcete zmeniť vybraný rozsah, môžete zmeniť hodnoty v druhom textovom poli. Ak máte viacero hárkov, môžete zadať názov hárka a za ním výkričník (!), aby ste určili, ktorý hárok používate. Hodnoty medzi dvojbodkou (:) predstavujú rozsah.

 7. Po dokončení pomenovania kliknite na Hotovo.

Existujú určité pravidlá, ktoré musíte pri pomenovaní rozsahov dodržiavať. Nedodržanie týchto pravidiel často vedie k chybovým hláseniam alebo chybe vzorca pri vytváraní výsledku. Tieto pravidlá sú:

 1. Názvy rozsahov môžu obsahovať iba čísla, písmená a podčiarkovníky.
 2. Nemôžete použiť medzery ani interpunkčné znamienka.
 3. Názvy rozsahov nemôžu začínať slovom true ani false.
 4. Názov musí mať jeden až 250 znakov.

Tu je postup, ako upraviť už pomenované rozsahy:

 1. Otvorte tabuľky v Tabuľkách Google.

 2. Kliknite na Údaje v hornom menu.

 3. V rozbaľovacej ponuke kliknite na Pomenované rozsahy.

 4. V okne napravo kliknite na pomenovaný rozsah, ktorý chcete upraviť.

 5. Kliknite na ikonu ceruzky vpravo.

 6. Ak chcete upraviť názov, zadajte nový názov a kliknite na Hotovo. Ak chcete odstrániť názov rozsahu, kliknite na ikonu koša napravo od názvu rozsahu a potom kliknite na Odstrániť v okne, ktoré sa objaví.

Ďalšie často kladené otázky

Ako získate prístup k funkcii PRIEMER v Tabuľkách Google?

Ak chcete použiť funkciu AVERAGE, môžete urobiť nasledovné:

• Kliknite na prázdnu bunku, v ktorej chcete zobraziť odpoveď.

• V hornom menu kliknite na Vložiť.

• Umiestnite kurzor myši na funkciu v rozbaľovacej ponuke.

• Kliknite na PRIEMER.

• Zadajte hodnoty, ktoré má funkcia AVERAGE použiť.

• Stlačte kláves Enter alebo Return.

Ako zmeníte svoj rozsah v Tabuľkách Google?

Zmena rozsahu je rovnako jednoduchá ako úprava prvej alebo poslednej hodnoty čísel buniek medzi symbolom dvojbodky. Nezabudnite, že argument rozsah preberá prvú a poslednú hodnotu, ktorú zadáte, a zahŕňa všetky bunky medzi nimi ako člen daného rozsahu. Zvýšením alebo znížením ktoréhokoľvek čísla medzi dvojbodkou sa príslušne zvýši alebo zníži počet členov rozsahu.

Ako vypočítate celkovú sumu v Tabuľkách Google?

Vzorce v Tabuľkách Google dokážu automaticky vypočítať súčet určitého rozsahu buniek. Ak sa hodnoty vo vnútri buniek zmenia, súčet sa potom zodpovedajúcim spôsobom upraví. Bežne používaná funkcia je SUM, čo je súčet všetkých hodnôt v argumente. Syntax tejto funkcie je =SUM(x:y), kde x a y sú začiatok a koniec vášho rozsahu. Napríklad celkový rozsah od A1 do C3 sa zapíše ako =SUM(A1:C3).

Ako vyberiem rozsah údajov v Tabuľkách Google?

Rozsah môžete vybrať dvoma spôsobmi, buď zadajte hodnoty rozsahu ručne, alebo kliknite a potiahnite myšou po celom rozsahu. Kliknutie a potiahnutie je užitočné, ak množstvo údajov, ktoré máte, zahŕňa iba niekoľko strán. To sa stáva nepraktickým, ak máte údaje v tisíckach.

Ak chcete manuálne vybrať rozsah údajov, nájdite hodnotu vľavo hore a hodnotu vpravo dole a umiestnite ich medzi dvojbodku. To isté platí aj pre hodnoty úplne vpravo hore a vľavo dole. Potom to môžete zadať ako argument vo funkcii.

Ako zistíte priemer v Tabuľkách Google?

Z matematického hľadiska je stredná hodnota súčtom hodnôt množiny buniek vydelená počtom pridaných buniek. Jednoducho povedané, je to priemerná hodnota všetkých buniek. Dá sa to dosiahnuť pomocou funkcie AVERAGE v ponuke Vložiť a Funkcia.

Čo je rozsah údajov v Tabuľkách Google?

Rozsah údajov je množina buniek, ktoré chcete použiť vo funkcii alebo vzorci. Je to iný názov pre rozsah. Tieto dva názvy sú zameniteľné.

Čo je platný rozsah v Tabuľkách Google?

V závislosti od vzorca, ktorý používate, niektoré hodnoty nebudú akceptované ako argument. Napríklad hodnotu bunky TRUE nemožno použiť vo vzorci =SUM(), pretože nejde o vypočítateľnú číselnú hodnotu. Platný rozsah je množina buniek obsahujúcich údaje, ktoré vzorec prijme ako argument. Ak existuje bunka, ktorá má neakceptovaný vstup, rozsah nie je platný. Neplatné rozsahy sa môžu vyskytnúť aj vtedy, keď prvý alebo posledný bod rozsahu má hodnotu, ktorá vedie k chybe.

Ako nájdem štatistický rozsah hodnôt v Tabuľkách Google?

V matematike je štatistickým rozsahom rozdiel medzi najvyššou hodnotou a najnižšou hodnotou súboru údajov. Tabuľky Google majú niekoľko funkcií, vďaka ktorým je výpočet pomerne jednoduchý. Funkcia MAX a MIN sa nachádza v ponuke Vložiť a Funkcia. Ak chcete nájsť štatistický rozsah alebo súbor údajov, jednoducho zadajte =(MAX(x) – MIN(x)), kde x je váš rozsah. Pre štatistický rozsah súboru údajov od A1 do A10 by napríklad vzorec bol =(MAX(A1:A10) – MIN(A1:A10)). Ak chcete hodnoty zaokrúhliť nadol, môžete použiť túto syntax: =round(MAX(A1:A10),1)-round(MIN(A1:A10),1).

Efektívne výpočty

Vedieť, ako vypočítať rozsah v Tabuľkách Google, pomáha používateľom efektívne spracovávať obrovské množstvo údajov. Všetky vzorce a funkcie, ktoré Tabuľky Google ponúkajú, môžete využívať jednoduchšie, ak dokážete zoskupiť údaje do konkrétnych množín a rozsahov. Pochopenie toho, ako fungujú rozsahy, vám môže pomôcť zjednodušiť pracovné zaťaženie.

Poznáte iný spôsob, ako vypočítať rozsah v Tabuľkách Google? Podeľte sa o svoje myšlienky v sekcii komentárov nižšie.