Ako sa pripojiť k sieti Wi-Fi na televízore LG

Ak máte televízor LG, jednou z kľúčových funkcií je možnosť pripojenia na internet a používanie televízora ako stanice na prehliadanie a streamovanie. Streamované televízne programy a filmy budú vyzerať lepšie na väčšej obrazovke v porovnaní s relatívne malými veľkosťami monitorov.

Ako sa pripojiť k sieti Wi-Fi na televízore LG

Zistite, ako pripojiť televízor LG k sieti Wi-Fi.

Pripojenie televízora LG k sieti Wi-Fi

Ak chcete pripojiť televízor k sieti Wi-Fi, postupujte takto:

 1. Kliknutím na tlačidlo Gear na diaľkovom ovládači zobrazíte rýchlu ponuku na vašom televízore.
 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol na diaľkovom ovládaní, kým neumiestníte kurzor myši na položku Sieť.
 3. Stlačením stredného tlačidla na diaľkovom ovládači vyberte položku Sieť.
 4. Váš televízor teraz otvorí Nastavenia. Kliknutím na šípku doprava vstúpite do ponuky Sieť, na ktorej sa nachádzate.
 5. Vyberte možnosť Pripojenie Wi-Fi navigáciou nadol a výberom pomocou stredného tlačidla na diaľkovom ovládači.
 6. Opätovným stlačením stredného tlačidla zapnite WiFi na vašom televízore.
 7. Vyberte sieť WiFi, ku ktorej sa chcete pripojiť. Opäť použite šípky nahor a nadol na rolovanie cez všetky siete Wi-Fi a stlačením tlačidla výberu v strede sa pripojte k požadovanej sieti.
 8. Ak je vaša sieť Wi-Fi chránená heslom, zadajte heslo pomocou virtuálnej klávesnice. Po dokončení zadávania znakov prejdite na tlačidlo Enter na klávesnici a stlačte ho.
 9. Po zadaní hesla vyberte v ponuke možnosť Pripojiť a potom znova stlačte stredné tlačidlo na diaľkovom ovládači, aby ste sa pripojili k požadovanej sieti Wi-Fi.
 10. Otestujte svoju sieť Wi-Fi tak, že na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo Domov a prejdete si obchod s aplikáciami, prehliadač alebo streamovacie služby televízora, aby ste skontrolovali, či ste pripojení na internet.

Pripojenie k sieti Wi-Fi by nemalo trvať dlhšie ako niekoľko minút. Uistite sa, že ste si vopred zapísali heslo k sieti Wi-Fi alebo aspoň vedzte, kde ho nájdete.

Ak ste skryli svoju WiFi sieť, musíte vybrať možnosť „Pridať skrytú bezdrôtovú sieť“ v možnostiach WiFi siete. Potom budete môcť manuálne vložiť názov a heslo svojej skrytej siete WiFi a pripojiť k nej svoj televízor LG.

LG TV Pripojte sa k WiFi

Čo robiť, ak sa nemôžem pripojiť?

Ak sa váš televízor LG nemôže pripojiť k sieti Wi-Fi, existuje niekoľko krokov, ako sa pokúsiť problém vyriešiť:

 1. Vypnite funkciu Rýchly štart. Ak to chcete urobiť, stlačte Nastavenia na diaľkovom ovládači a potom prejdite na Všetky nastavenia > Všeobecné > Rýchly štart. Stlačte stredné tlačidlo na diaľkovom ovládači, kým sa funkcia rýchleho spustenia nevypne.
 2. Zapnutie a vypnutie televízora: Vypnite televízor, odpojte ho a potom stlačte a podržte tlačidlo napájania na 30 sekúnd.
 3. Znova zapnite televízor LG.
 4. Skúste sa pripojiť k sieti Wi-Fi.

Prípadne skontrolujte nastavenie dátumu a času na televízore LG:

 1. Stlačte Nastavenia na diaľkovom ovládači.
 2. Vyberte Všetky nastavenia.
 3. Prejdite na Všeobecné.
 4. Vyberte Čas a dátum.
 5. Skontrolujte, či sú nastavenia času a dátumu aktuálne.

Ak má váš smerovač dátum vypršania platnosti prenájmu, nesprávny čas môže byť dôvodom, prečo sa nemôžete pripojiť k sieti.

Tiež sa uistite, že váš televízor má všetky potrebné aktualizácie softvéru:

 1. Stlačte Nastavenia na diaľkovom ovládači.
 2. Prejdite na položku Všetky nastavenia.
 3. Vyberte položku Všeobecné.
 4. Vyberte položku O tomto televízore.
 5. Stlačte Skontrolovať aktualizácie.
 6. Vypnite a zapnite televízor a potom ho znova zapnite.

Ak stále nemôžete získať pripojenie, pomocou ethernetového kábla pripojte televízor LG priamo k smerovaču. Priame ethernetové pripojenie funguje lepšie, ak je váš internetový smerovač alebo modem ďalej od televízora.

Ak nemôžete získať internetové pripojenie ani pomocou ethernetového pripojenia, vypnite a zapnite internetový modem. Svoju WiFi sieť môžete na modeme resetovať aj dvojitým stlačením tlačidla WLAN.

televízor LG

Zostaň pripojený

Sme presvedčení, že jedna z vyššie uvedených možností by vyriešila váš problém. Inteligentné televízory majú veľa možností, ak sú pripojené k internetu. Môžete využiť celý rad aplikácií a streamovacích služieb, ktoré sú súčasťou vášho LG TV, aby ste si užili svoj drahocenný voľný čas.

Podarilo sa vám pripojiť váš LG TV k WiFi? Na čo využívate svoje internetové pripojenie? Dajte nám vedieť v sekcii komentárov nižšie.